Polityka Jakości 9001

Misją Laboratorium Centralnego znajdującego się w strukturze VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. jest świadczenie najwyższej jakości usług oraz spełnienie wymagań wszystkich stron zainteresowanych świadczoną przez laboratorium działalnością.

 

Ustalona Polityka Jakości jest realizowana poprzez:

• utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015,

• spełnianie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, zaleceń towarzystw naukowych, norm oraz zasad etyki zawodowej,

• dostosowanie oferty badań do potrzeb Klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych z zapewnieniem poufności i ochrony praw własności;

• zapewnienie ciągłego rozwoju zawodowego personelu w celu zapewnienia odpowiednich kompetencji w odniesieniu do wykonywanych zadań,

• stosowanie i wdrażanie najnowszych metod diagnostycznych z wykorzystaniem odpowiedniego wysokiej klasy wyposażenia pomiarowego,

• ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów służące optymalnemu wykorzystaniu zasobów personalnych, materialnych i finansowych;

• minimalizację zagrożeń oraz wykorzystanie istniejących szans w kontekście działalności Spółki.