Polityka Jakości

Misją Laboratorium Centralnego znajdującego się w strukturze VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w oparciu o skuteczne i efektywne zarządzanie.

Ustalona Polityka Jakości jest realizowana poprzez:

 • utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 15189:2013 oraz wytycznymi PCA w zakresie laboratoriów medycznych,
 • spełnianie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, zaleceń towarzystw naukowych, norm oraz zasad etyki zawodowej,
 • stosowanie i wdrażanie najnowszych metod diagnostycznych z wykorzystaniem odpowiedniego wysokiej klasy wyposażenia pomiarowego,
 • dostosowanie oferty badań do potrzeb Klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych z zapewnieniem poufności i ochrony praw własności;
 • wykonywanie badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, które są właściwe do zamierzonego stosowania,
 • zapewnienie ciągłego rozwoju zawodowego personelu w celu zapewnienia odpowiednich kompetencji w odniesieniu do wykonywanych zadań,
 • monitorowanie wskaźników jakości zapewniających uzyskiwanie wiarygodnych wyników i realizację potrzeb klientów,
 • realizację działań korygujących i zapobiegawczych,
 • uczestnictwo w zewnętrznych programach kontroli jakości badań,
 • stałe utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania przy wykorzystaniu wyników okresowych przeglądów zarządzania i wszystkich stosowanych narzędzi oceny (auditów wewnętrznych itp.)
 • ciągłe doskonalenie jakości usług laboratorium w celu optymalnego wykorzystania zasobów personalnych, materialnych i finansowych;