Jak działamy

Każdy z naszych Klientów traktowany jest indywidualnie. Wspólnie poszukujemy najlepszego rozwiązania i takiego kształtu umowy, który gwarantuje 100% satysfakcję obu stronom. Jednak każdemu z klientów proponujemy tę samą, bezkompromisową jakość i żelazne zasady wynikające z doświadczenia organizacji i naszego zespołu.


Pobieranie materiału

Do pobrań krwi obwodowej oferujemy bezpieczny, zamknięty, próżniowy system pobierania krwi, dostarczany w ramach umowy. Kolory korków na probówkach są zgodne z normą ISO 6710, dzięki temu możemy uniknąć wielu pomyłek przedlaboratoryjnych.

Przyjmowanie zleceń

Naszym klientom przekazujemy własne druki skierowań wraz z odpowiednią ilością kodów kreskowych. W ramach umowy zapewniamy szkolenie personelu w zakresie prawidłowego sposobu wypełniania druków skierowań oraz naklejania kodów kreskowych.

Transport próbek

Dysponujemy własną flotą samochodową. Przeszkoleni kurierzy odbierają materiał codziennie w dni powszednie w uzgodnionym wcześniej czasie bez dodatkowych opłat. Transport próbek do laboratorium odbywa się zgodnie z zasadami przewożenia materiału biologicznego. Materiał przewozimy w specjalnych chłodzonych pojemnikach.

Wyniki badań

Wyniki rutynowych badań przekazujemy odbiorcy tego samego lub następnego dnia po odebraniu próbek. Wyniki badań wskazujące na zagrożenie życia i zdrowia pacjenta oraz badania w trybie pilnym przesyłamy bezzwłocznie faksem, drogą elektroniczną lub w inny uzgodniony uprzednio sposób. W ramach umowy wyniki badań mogą być również udostępnione upoważnionym osobom poprzez internet, w trybie on-line.