Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Medycznego

AKREDYTACJA - zakres (kliknij, aby wyświetlić)

Certyfikaty z uczestnictwa w programach zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (ILC/PT).

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

Międzynarodowa Kontrola Jakości Badań Hematologicznych SNCS IQAS Online

EQAS firmy BIO-RAD

COBJ w Diagnostyce Mikrobiologicznej

System Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych: SOWA-Med

EUROIMMUN - Institut für Qualitätssicherung Lübeck (Borrelia)

LabQuality - HbA1c - 2017