Szybki test anty-SARS-CoV-2 IgM/IgG

SZYBKI TEST Anty-SARS-CoV-2 IgM/IgG

Szybki Test anty-SARS-CoV-2 IgM/IgG jest badaniem serologicznym przeciwciał anty-SARS-CoV-2, które wykonuje się w próbce krwi włośniczkowej pobranej z palca pacjenta.
Badanie wykonywane jest przy użyciu metody immunochromatograficznej, oceniającej osobno obecność przeciwciał klasy IgM i IgG.

Wyniki nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub wykluczania zakażenia SARS-CoV-2, ani do informowania o etapie zakażenia.
Badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 nie powinny być wykonywane u osób, u których objawy infekcji lub kontakt z osobą zakażoną miał miejsce w okresie krótszym niż 7 dni. W tym czasie zalecany jest tylko test RT PCR, ponieważ przeciwciała mogły nie zostać jeszcze wytworzone przez organizm.

Wynik ujemny nie świadczy o braku infekcji i nie daje podstaw do jej wykluczenia. Może wystąpić u osoby zakażonej, w tzw. okienku serologicznym, czyli okresie po zainfekowaniu, kiedy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć przeciwciał odpornościowych lub w przypadkach, gdy czułość testu serologicznego jest niewystarczająca (zbyt niskie stężenie przeciwciał).

Wyniki dodatnie testu serologicznego są najpewniej spowodowane trwającą lub przebytą infekcją wirusem SARS-CoV-2, ale mogą być także spowodowane przebytą lub trwającą infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2, takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E. Aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2, należy wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT PCR.

Interpretacja wyniku anty-SARS-CoV-2 IgM/IgG

Badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 nie powinny być wykonywane u osób, u których objawy infekcji lub kontakt z osobą zakażoną miał miejsce w okresie krótszym niż 7 dni. W tym czasie zalecany jest tylko test RT-PCR, ponieważ przeciwciała mogły zostać jeszcze nie wytworzone przez organizm.


Wskazania do wykonania badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2.

1. Podczas epidemii - pacjent, który nie ma dostępu do badania RT-PCR, a miał pierwsze objawy infekcji
w okresie nie krótszym niż 7 dni lub miał kontakt z chorym co najmniej 10-12 dni wcześniej.

Wynik ujemny w obu klasach:

 • nie wyklucza COVID-19. Wskazane powtórzenie badania po okresie około 7 dni,

Wynik dodatni:

 • w klasie IgM sugeruje świeży kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Prawdopodobnie aktywny COVID-19. Niezbędna weryfikacja za pomocą metody Real Time RT-PCR. Do czasu uzyskania wyniku RT-PCR kwarantanna izolacyjna,
 • w klasie IgG może wskazywać kontakt z wirusem SARS-CoV-2 co najmniej 10-12 dni wcześniej. Prawdopodobnie przebyta, ale może już nieaktywna infekcja SARS-CoV-2. Zalecana jest weryfikacja za pomocą metody Real Time RT-PCR.

2. Pacjent obecnie zdrowy, który miał objawy infekcji w czasie epidemii. Objawy rozpoczęły się przed ponad 14 dniami, a ustąpiły co najmniej 7 dni temu.

Wynik ujemny:

 • nie wyklucza COVID-19, jednak istnieje małe prawdopodobieństwo infekcji. Wskazane powtórzenie badania za około 7 dni

Wynik dodatni:

 • w klasie IgM może sugerować świeży kontakt z wirusem SARS-CoV-2 lub obecność przeciwciał
  przetrwałych. Niezbędna weryfikacja za pomocą RT-PCR. Do czasu weryfikacji należy zachować
  kwarantannę izolacyjną,
 • w klasie IgG potwierdza kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Prawdopodobnie przebyta, ale już nieaktywna
  infekcja SARS-CoV-2. Zalecana jest weryfikacja za pomocą metody RT-PCR.

  3. Po zakończeniu epidemii – jako wskaźnik przechorowania u pacjenta bezobjawowego podczas epidemii.

Wynik ujemny:

 • nie wyklucza COVID-19, jednak istnieje małe prawdopodobieństwo infekcji,

Wynik dodatni:

 • w klasie IgM – może sugerować świeży kontakt z wirusem SARS-CoV-2 lub obecność przeciwciał przetrwałych. Niezbędna weryfikacja za pomocą RT-PCR. Do czasu weryfikacji należy zachować
  kwarantannę izolacyjną,
 • w klasie IgG - potwierdza kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Prawdopodobnie przebyta, ale już nieaktywna infekcja SARS-CoV-2.

UWAGA:
W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego na obecność przeciwciał anty SARS-Cov-2 w klasie IgM i IgG należy
postępować tak jak przy dodatnim wyniku w klasie IgM - wykonać test RT-PCR oraz zachować kwarantannę izolacyjną.
Obecność obydwu klas przeciwciał oznacza, że kontakt z wirusem może być na tyle świeży, że nie można wykluczyć
zakaźności pacjenta.
Dodatkowo obecność IgG świadczy o aktywacji układu immunologicznego i rozpoczętym procesie zdrowienia.