Wykonujemy wszystkie badania laboratoryjne

W pakietach badania tansze o 11%

Co tydzien pakiet z rabatem 20%

Przygotowanie do badań

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o zabranie na pobranie materiału do badań laboratoryjnych dowodu tożsamości. Osoba pobierająca materiał, zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek dokonywać jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości pacjenta. Dowód tożsamości będzie również niezbędny przy odbiorze wyników badań laboratoryjnych w naszych laboratoriach oraz punktach pobrań.

Aby uniknąć błędu przedanalitycznego, który jest najczęstszym powodem fałszywych wyników, pacjent powinien stosować się do poniższych zaleceń, odpowiednich dla każdego badania:

KREW

Badanie krwi

Krew do badań wykonywanych rutynowo pobiera się: 

 • rano (jeśli jest to możliwe między godziną 7:00 a 9:00), po nocnym wypoczynku;
 • na czczo. Pacjent przed pobraniem materiału nie powinien przyjmować pokarmów oraz płynów przez co najmniej 12 godzin;

W dniu badania przed pobraniem krwi:

 • należy odpocząć w pozycji siedzącej;
 • nie należy przyjmować leków, przy czym decyzja o odstawieniu leków powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem.

Na pobranie krwi nie powinny zgłaszać się osoby:

 • w okresie głodzenia lub przyjmowania obfitych posiłków;
 • w okresie miesiączki;
 • po nieprzespanej nocy;
 • po intensywnym wysiłku fizycznym;
 • po spożyciu alkoholu.

W przypadku zażycia jakichkolwiek leków (leki stosowane w chorobach przewlekłych, suplementy diety, preparaty ziołowe), spożycia jakichkolwiek pokarmów lub płynów przed pobraniem materiału do badań należy poinformować o tym personel pobierający materiał.
Należy także uprzedzić osobę pobierającą o omdleniach mogących wystąpić podczas pobrania krwi.

MOCZ

Badanie moczu

Przed pobraniem moczu do badań należy zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki przeznaczone do tego celu, dostępne w aptece lub w laboratorium:

 • do badania ogólnego moczu z osadem – jednorazowy, plastikowy pojemnik na mocz lub probówka;
 • do badań moczu wykonywanych z dobowej zbiórki moczu (DZM) – duży, plastikowy pojemnik z podziałką;
 • do posiewu moczu – jałowy (sterylny) pojemnik na mocz;

Laboratorium nie przyjmuje moczu pobranego do innych pojemników (butelki, słoiki itp.). W przypadku wykonywania badania moczu u małych dzieci dopuszczalne jest pobranie moczu do specjalnych woreczków (dostępne w aptekach).

Prawidłowe pobranie moczu do badań:

 • rano, po minimum 8-godzinnej przerwie nocnej – pierwszy mocz po nocy;
 • na czczo;
 • po uprzednim dokładnym umyciu i osuszeniu okolicy narządów płciowych; osuszyć świeżym lub jednorazowym ręcznikiem.
 • ze środkowego strumienia [pierwszą porcję moczu oddać do toalety, a następną porcję, tzw. „środkowy strumień” do jednorazowego pojemnika (ok. 50 ml), a końcową porcję ponownie do toalety]. Należy pamiętać, aby mocz na posiew oddać do sterylnego pojemnika otwartego tuż przed pobraniem, unikając dotykania jego wewnętrznej powierzchni oraz brzegów;
 • przed rozpoczęciem antybiotykoterapii i zastosowaniem środków mających na celu zahamowanie rozwoju drobnoustrojów, tj. preparaty zawierające żurawinę (dotyczy pobrania moczu na posiew);
 • mocz należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Jeżeli nie jest to możliwe pobraną próbkę można przechowywać w lodówce (2 - 8oC), ale nie dłużej niż 2 godziny.

Pobieranie moczu do badań z dobowej zbiórki moczu (DZM):

 • pierwszy poranny mocz oddać do ubikacji;
 • każdą następną porcję moczu, aż do dnia następnego zbierać do specjalnego, dużego, plastikowego, jednorazowego pojemnika. Ostatnią zebraną porcję stanowi pierwszy poranny mocz dnia następnego. Ważne jest, by zbierany mocz przechowywać w chłodnym miejscu; po zakończeniu zbiórki moczu zmierzyć jego objętość i zapisać w ml;
 • mocz w pojemniku wymieszać, porcję ok. 50 ml odlać do jednorazowego pojemnika (jak do badania ogólnego moczu) i dostarczyć do laboratorium (na pojemniku i skierowaniu musi być informacja dotycząca objętości zebranego moczu oraz rodzaju badania jakie ma być z tej zbiórki wykonane).

UWAGA! Zbiórkę moczu należy prowadzić dokładnie w okresie 24 godzin. Jeśli z jakiejś przyczyny choćby jedna porcja moczu, oddana w czasie dokonywanej zbiórki, nie została przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, badanie nie będzie dokładne. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić zbiórkę w moczu w innym dniu. Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji. Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.

WAŻNE: Niektóre badania wykonywane z moczu wymagają zastosowania stabilizatora w postaci HCl (patrz informacje zamieszczone w cenniku). Wówczas do badania wydawany jest pojemnik zawierający 6M HCl (dostępny w laboratorium). W momencie wydania pojemnika należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Z5.5.15 i podpisać odpowiednie oświadczenie - F6.5.15

KAŁ

Badanie kału

Przed pobraniem kału do badań należy zaopatrzyć się w jednorazowe pojemniki przeznaczone do próbek kału lub wymazówki z podłożem transportowym (dotyczy badania kału na nosicielstwo) – dostępne w aptece oraz laboratorium.

Prawidłowe pobranie kału:

 • kał należy pobrać za pomocą łopatki umieszczonej w pojemniku jednorazowym;
 • ilość kału powinna odpowiadać wielkości orzecha laskowego;
 • ważne jest, aby materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału;
 • pojemnik należy szczelnie zamknąć i zabezpieczyć woreczkiem foliowym
 • materiał należy dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie od pobrania. Jeżeli jest to nie możliwe przechowywać w lodówce (2-8oC), ale nie dłużej niż 24 godziny.

BADANIE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

 • należy dostarczyć trzy próbki kału pobrane z różnych wypróżnień;
 • próbki pobierać na wymazówki transportowe (z żelem);
 • każdy wymaz pobrać z kilku miejsc tej samej porcji kału. Ślad kału powinien być widoczny na waciku wymazówki;
 • nie należy upychać materiału do wymazówki;
 • każdą wymazówkę opisać imieniem, nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania;
 • próbki na wymazówkach przechowywać w lodówce (2-8oC) nie dłużej niż 48 godzin od pobrania pierwszej próbki;
 • materiał przyjmowany jest do badań od poniedziałku do czwartku.

UWAGA! Kału na badanie krwi utajonej nie należy pobierać w czasie menstruacji oraz 2-3 dni przed i po menstruacji. W przypadku konieczności wykonania badania kału na nosicielstwo (badanie sanepidowskie do pracy) należy postępować zgodnie z instrukcją (Pobierz instrukcję w PDF)

Laboratorium nie przyjmuje kału pobranego w nadmiarze oraz do innych pojemników (butelki, słoiki itp.).

Doustny Test Tolerancji Glukozy – krzywe cukrowe

Krzywa cukrowa DTTG

Przed zgłoszeniem się na badanie należy zaopatrzyć się w odpowiednią porcję glukozy (50g lub 75 g) – dostępne w aptece.

Standardowym doustnym testem tolerancji glukozy wykonywanym w Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. jest krzywa 2-pktowa po obciążeniu 75g glukozy (pobranie na czczo i 2h po wypiciu roztworu glukozy). Istnieje także możliwość wykonania krzywej 3-punktowej (0, po 1h, po 2h) oraz krzywej cukrowej po obciążeniu 50g glukozy (2- lub 3-punktowej).

Przed badaniem należy:

 • zakupić glukozę w aptece – 75g lub 50g (bez recepty);
 • w okresie poprzedzającym badanie nie należy stosować żadnych diet;
 • nie przyjmować pokarmów przez co najmniej 12 godzin przed pobraniem krwi. W dniu badania trzeba być NA CZCZO;
 • przyjść co najmniej 2,5 godziny przed zamknięciem wybranego punktu pobrań Vitalabo, gdyż tyle w przybliżeniu trwa to badanie.

Przebieg badania:

  • przed pobraniem krwi żylnej personel punktu pobrań Vitalabo sprawdza poziom glukozy we krwi włośniczkowej,
  • pobierając krew z palca. Jeśli poziom glukozy na czczo nie przekracza 144 mg% można przystąpić do badania;
  • pielęgniarka pobiera krew żylną NA CZCZO;
  • następnie przygotowuje roztwór glukozy, który należy wypić w ciągu 5 minut. Nie zaleca się dodawania soku cytryny.
  • po wypiciu glukozy należy siedzieć w poczekalni punktu pobrań Vitalabo przez czas wskazany przez pielęgniarkę. W tym czasie NIE WOLNO spożywać posiłków, pić płynów oraz palić papierosów. Nie należy także spacerować, gdyż aktywność fizyczna wpływa na stężenie glukozy we krwi i wynik może być zafałszowany.

WAŻNE!!! PO WYPICIU GLUKOZY MOGĄ WYSTĄPIĆ NUDNOŚCI, PROWADZĄCE CZASEM DO WYMIOTÓW, SENNOŚĆ LUB ZAWROTY GŁOWY. JEŚLI DOJDZIE DO WYMIOTÓW NALEŻY POWIADOMIĆ PERSONEL POBIERAJACY MATERIAŁ I ZGŁOSIĆ SIĘ NA BADANIE W INNYM TERMINIE.

Nasienie

Badanie nasienia

Przed zgłoszeniem się na badanie ogólne nasienia należy zaopatrzyć się w jednorazowy, jałowy (sterylny) pojemnik (jak na posiew moczu).

 • Nasienie do badania ogólnego przyjmowane jest od poniedziałku do czwartku w godzinach:
  • 11.00 – 14.00 w Laboratorium Centralnym Vitalabo w Bydgoszczy przy ul. Hallera 2E
  • 11.00 – 13.00 w Laboratorium Vitalabo w Toruniu znajdującym się w Szpitalu Matopat przy ul. Storczykowej 8/10 [obowiązkowa wcześniejsza rejestracja bezpośrednio w laboratorium lub telefoniczna pod numerem 56 659 49 51 w godzinach 10:00 - 17:00]
 • Badanie nasienia wykonywane jest metodą komputerową (CASA). W przypadku małej liczby komórek plemnikowych oraz po wazektomii nie ma możliwości wykonania badania komputerowego. Wówczas wykonywana jest wyłącznie manualna analiza nasienia.
 • Na badanie nasienia należy zgłosić się po 2-7 dniach wstrzemięźliwości płciowej. W przypadku kolejnego badania nasienia należy uwzględnić czas trwania cyklu spermatogenezy, który trwa ok. 72-74 dni oraz zachować ten sam okres wstrzemięźliwości płciowej jaki był zachowany przy pierwszym badaniu.
 • Nasienie należy oddać drogą masturbacji. Nasienie powinno być oddane do jałowego, ogrzanego do temperatury pokojowej pojemnika (dostępny w aptece lub w laboratorium, jak do posiewu moczu) w całości, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny.

UWAGA!W PRZYPADKU TRUDNOŚCI Z UZYSKANIEM MATERIAŁU DO BADANIA PROPONUJEMY ZGŁOSIĆ SIĘ NA BADANIE W INNYM TERMINIE (PRÓBKA NASIENIA MOŻE OKAZAĆ SIĘ NIEDIAGNOSTYCZNA).

 • Zalecane jest oddanie nasienia w pomieszczeniu w pobliżu laboratorium, w warunkach zapewniających intymność. Zarówno Laboratorium Centralne Vitalabo, jak i Szpital Matopat zapewniają takie pomieszczenie. Dopuszczalne jest oddanie nasienia w warunkach domowych. Wówczas pobrany materiał należy dostarczyć do laboratorium w czasie nie przekraczającym 1 godziny od oddania ejakulatu. Próbkę nasienia należy zabezpieczyć przed wychłodzeniem – temperatura transportu: 20-37°C.

UWAGA! DLA WYNIKU ISTOTNE ZNACZENIE MA CZAS OD POBRANIA DO DOSTARCZENIA MATERIAŁU DO LABORATORIUM ORAZ TEMPERATURA TRANSPORTU. DLATEGO WAŻNE JEST PODANIE DOKŁADNEJ GODZINY ODDANIA EJAKULATU I DOKŁADNEJ GODZINY DOSTARCZENIA MATERIAŁU DO BADAŃ.

 • Badania nasienia (z wyjątkiem badania Fragmentacja DNA plemnika) mogą być wykonane tylko w dniu pobrania materiału.
 • Posiew bakteriologiczny nasienia może być wykonany wyłącznie z materiału pobranego do jałowego pojemnika.
 • Na pozostałe badania nasienia materiał przyjmowany jest w godzinach otwarcia punktów pobrań.
 • Czas oczekiwania na wyniki poszczególnych badań nasienia podany jest w cenniku Vitalabo dostępnym w laboratoriach, punktach pobrań oraz na stronie internetowej.
 • Wszelkich dodatkowych informacji udziela personel laboratorium Vitalabo.

 

Do badań nasienia konieczne jest wypełnienie ankiety (Pobierz ankiętę w PDF).

Inne badania wykonywane w nasieniu:

 • posiew bakteriologiczny nasienia
 • cytoza nasienia (materiał dostarczyć w ciągu 1 godziny od oddania ejakulatu)
 • p/ciała przeciwplemnikowe w nasieniu (ASA) IgG lub IgA  (materiał dostarczyć w ciągu 1 godziny od oddania ejakulatu) - materiał przyjmowany od poniedziałku do czwartku
 • Alfa-glukozydazę obojętną (NAG) w plazmie nasienia
 • Fragmentacja DNA plemnika

 

Wymazy

Badanie - wymaz

Istnieje możliwość pobrania wymazów ginekologicznych w punkcie pobrań Vitalabo przy ul. Gen. J. Hallera 2E w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek, w godzinach: od 7:00 do 9:00. We wtorki w godzinach: 7:00 - 11:00

 

Wymazy do badań bakteriologicznych w celu wykonania posiewów oraz w kierunku badań genetycznych pobiera lekarz, pielęgniarka lub położna.

Przed planowanym pobraniem materiału należy w siedzibie głównej Vitalabo zamówić specjalne podłoża transportowe lub zestawy przeznaczone wyłącznie do konkretnego badania (brak możliwości wykonania kilku badań z jednej wymazówki!).

Wymazówki należy czytelnie opisać imieniem, nazwiskiem i nr PESEL.

Materiał do badania w kierunku Mycoplasma hominis+Ureaplasma urealyticum (hodowla z określeniem lekowrażliwości) przyjmowany jest wyłącznie od poniedziałku do czwartku.

Ze względu na ograniczoną ilość materiału nie powinno się jednorazowo pobierać więcej niż jednego wymazu z szyjki macicy lub cewki moczowej. W przypadku zleconej większej ilości badań z w/w materiałów zalecamy zgłoszenie się na pobranie wymazu w co najmniej 1-dniowych odstępach czasowych. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować uzyskaniem niediagnostycznego materiału, a co za tym idzie wydaniem niewiarygodnego wyniku.

 • materiał do badań mikrobiologicznych pobierać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii i zastosowaniem maści, kremów, preparatów dezynfekcyjnych;
 • próbki do badań mikrobiologicznych należy pobierać wyłącznie na wymazówki transportowe (z żelem);
 • po pobraniu dostarczyć jak najszybciej do laboratorium. Jeżeli jest to nie możliwe przechowywać w temp. pokojowej nie dłużej niż 48 godzin.

Przygotowanie pacjenta do pobrania wymazu z gardła:

 • przed pobraniem materiału nie jeść, nie pić, nie przyjmować leków, nie myć zębów. Jeśli to możliwe pacjent powinien być na czczo lub co najmniej kilka godzin po spożyciu posiłku.

Plwocina

Badanie - slina

Materiał ten może zostać pobrany do wykonania wybranych badań genetycznych (Cennik badań laboratoryjnych).

 • materiał do badań mikrobiologicznych pobierać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii, myciem zębów, jedzeniem, piciem lub minimum 2 godziny po;
 • jeżeli pacjent stosuje protezę, należy ją zdjąć przed pobraniem plwociny do badań;
 • jamę ustną przepłukać przegotowaną wodą;
 • plwocinę odkrztusić z dolnych dróg oddechowych do sterylnego pojemnika;
 • dostarczyć jak najszybciej do laboratorium. Jeżeli jest to niemożliwe przechowywać w lodówce (2-8oC) nie dłużej niż 24 godziny.

 Minimum 30 minut przed pobraniem plwociny pacjent nie powinien:

 • jeść
 • pić
 • palić
 • żuć gumy

Zeskrobiny

zeskrobiny

 • materiał do badań mikrobiologicznych pobierać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii, zastosowaniem maści, lakierów, olejków, preparatów dezynfekujących itp.;
 • w przypadku kontroli po leczeniu materiał można pobrać minimum 3 tygodnie po zakończeniu terapii;
 • przy pomocy skalpela zeskrobać materiał z miejsc na granicy zdrowej i patologicznie zmienionej tkanki. W przypadku grzybicy paznokci wartościowym materiałem są zeskrobiny masy rogowej zgromadzonej pod paznokciem. Jeżeli zmiany dotyczą skóry owłosionej, to poza łuskami skórnymi pobrać włosy z cebulkami z granicy zmian.
 • materiał pobrać do sterylnego pojemnika;
 • dostarczyć jak najszybciej do laboratorium. Jeżeli to niemożliwe przechowywać w temp. pokojowej nie dłużej niż 48 godzin.

Nużyca (demodekoza)

Nużyca - demodekoza, demodecosis

Pobieranie materiału na badanie w kierunku nużycy (demodekozy)

 • materiałem do badania mogą być rzęsy, brwi, włosy, zeskrobiny ze skóry
 • przed pobraniem nie należy stosować kremów, maści, makijażu (podkład, tusz do rzęs itp.), przed poranną toaletą
 • rzęsy, brwi, włosy należy wyrwać przy pomocy pęsety łącznie z cebulkami, umieścić na jałowym gaziku i zabezpieczyć w jałowym pojemniku (np. na mocz)
 • brwi/rzęsy pobrać minimum po 5 sztuk z każdego oka
 • zeskrobiny z miejsc zmienionych chorobowo pobrać przy pomocy jałowego skalpela, do jałowego pojemnika

Materiał dostarczyć jak najszybciej do laboratorium (maksymalnie do 24 godzin)

SARS-CoV-2

Nużyca - demodekoza, demodecosis

Przygotowanie pacjenta do wymazu w kierunku SARS-CoV-2 met. Real Time RT-PCR

W przypadku zlecenia badania wykrywającego wirusa SARS-CoV-2 metodą Real Time RT-PCR możliwe jest wykonanie wymazu z gardła lub nosogardzieli. W związku z tym prosimy o przygotowanie się w następujący sposób:

 • przed pobraniem materiału nie należy aplikować donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli)
 • przed pobraniem nie należy przepłukiwać czy wydmuchiwać nosa
 • przed wymazem należy przepłukać usta przegotowaną wodą
 • nie należy spożywać posiłków, myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia. W przypadku, gdy nie jest to możliwe materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku.
 • należy wyjąć ruchome protezy zębowe