Ogólne

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne


Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: vitalabo.com.pl
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Vitalabo Laboratoria Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Generała Józefa Hallera 2E, 85-795 Bydgoszcz
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie rozmów typu chat online
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Realizacja zamówionych usług


Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).


2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników. 
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.


3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl


4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych Operator powołał Inspektora Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest: Jarosław Bartkowiak adres: ul. Generała Józefa Hallera 2E, 85-795 Bydgoszcz kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • operatorzy płatności
 • operatorzy rozwiązania typu chat online
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Prawa użytkownika

Spółka respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b. prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do przenoszenia danych
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Spółki jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 

Spółka zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Spółka informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
d. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.    

W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji. 

 

6. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

7. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

8. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
Operator stosuje i korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.


9. Informacja o plikach cookies


Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.


Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).


10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera


Urządzenia mobilne:

 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone

Prawa użytkownika

1.      Spółka respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a.      uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

b.      prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

c.      prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e.      prawo do przenoszenia danych

f.       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Spółki jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

2.      Spółka zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

3.      Spółka informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a.      korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

b.      wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

c.      celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

d.      do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   

4.      W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

5.      Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

Polityka Jakości 9001

Misją Laboratorium Centralnego znajdującego się w strukturze VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. jest świadczenie najwyższej jakości usług oraz spełnienie wymagań wszystkich stron zainteresowanych świadczoną przez laboratorium działalnością.

 

Ustalona Polityka Jakości jest realizowana poprzez:

• utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015,

• spełnianie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, zaleceń towarzystw naukowych, norm oraz zasad etyki zawodowej,

• dostosowanie oferty badań do potrzeb Klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych z zapewnieniem poufności i ochrony praw własności;

• zapewnienie ciągłego rozwoju zawodowego personelu w celu zapewnienia odpowiednich kompetencji w odniesieniu do wykonywanych zadań,

• stosowanie i wdrażanie najnowszych metod diagnostycznych z wykorzystaniem odpowiedniego wysokiej klasy wyposażenia pomiarowego,

• ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów służące optymalnemu wykorzystaniu zasobów personalnych, materialnych i finansowych;

• minimalizację zagrożeń oraz wykorzystanie istniejących szans w kontekście działalności Spółki.


Punkty pobrań Drive&Go-Thru

UWAGA!
Materiał do badania w kieruku SARS-CoV-2 pobierany jest wyłącznie w punktach pobrań:

 • „Drive&Go-Thru” w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 163 (parking Stadionu im. Zdzisława Krzyszkowiaka)
   poniedziałek - piątek:  08:00 – 14:00
   sobota: 8:00 - 12:00
  niedziela: nieczynne
 • "Drive&Go-Thru” w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 3 (Centrum Targowe PARK),
  poniedziałek - piątek: 08:00 – 12:00.
  sobota: 8:00 - 12:00
  niedziela: nieczynne

Regulamin korzystania z Kart Stałego Klienta - Diagnostyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI „WYNIKI ON-LINE”
z dnia 12.10.2018r.

I.Postanowienia ogólne:

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:  Diagnostyka Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381559, NIP: 675-12-65-009, Regon: 356366975, Kapitał zakładowy: 33 756 500 zł, zwana dalej: „Diagnostyką” lub „Usługodawcą”, wprowadza niniejszym Regulamin świadczenia usługi „Wyniki On-line”, zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Diagnostykę Usługi „Wyniki On-line” na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.wyniki.diag.pl.
 3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi „Wyniki On-line”.

II.Definicje:

 1. Diagnostyka/Usługodawca – Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą: 31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście
  w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381559, NIP: 675-12-65-009, Regon: 356366975, Kapitał zakładowy: 33 756 500 zł.
 2. Usługobiorca/Pacjent – osoba, która korzysta z Usługi „Wyniki On-line”, na rzecz której zostały wykonane badania laboratoryjne przez Usługodawcę lub Spółki z Grupy Diagnostyka.
 3. Aplikacja Diagnostyka Plus – program na urządzenia mobilne wyposażone w system Android (wersja 4.1 i nowsza) lub system iOS (wersja 9.0 i nowsza), służący do korzystania
  z Usługi „Wyniki On-line”.
 4. Serwis/Strona Dostępu – strona wyniki.diag.pl i inne jej subdomeny.
 5. Spółki z Grupy Diagnostyka – oznacza następujące spółki: Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Częstochowa, ul. Sułkowskiego 17, 42-202 Częstochowa (KRS 0000267623), NZOZ „Loma” Laboratorium Medyczne spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Małe Przedmieście 14, 46-300 Olesno (KRS 0000243435), dr. N. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołowska 53, 40-064 Katowice (KRS 0000321281), Vitalabo – Laboratorium Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hallera 2e, 85-795 Bydgoszcz (KRS 0000145298), Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów (KRS 0000007832), Oncogene Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 86/3, 31-546 Kraków (KRS 0000364292), Centra Genetyki Medycznej Genesis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań (KRS 0000169935).
 6. Weryfikacja – pierwsze logowanie na Stronie Dostępu do Usługi „Wyniki On-line” (do Centralnego Serwera Wyników) poprzez wykonanie następujących czynności:
  1) Podanie numeru Karty lub numeru PESEL Pacjenta we wskazanych polach;
  2) Potwierdzenie czynności, o której mowa w pkt 1) poprzez podanie Hasła; po wpisaniu powyższego hasła należy zatwierdzić mechanizm reCaptche i użyć klawisza ZALOGUJ lub klawisza ENTER z klawiatury;
  3) Pacjent zostanie przeniesiony do kolejnego pola, gdzie znajduje się treść Regulaminu; korzystanie z Usługi wymaga akceptacji Regulaminu;
  4) Pacjent, po akceptacji Regulaminu, zostanie przeniesiony do kolejnego pola, gdzie musi podać numeru PESEL; po wpisaniu wskazanych danych należy użyć klawisza ZALOGUJ;
  5) Pacjent zostanie przeniesiony do kolejnego pola – pola tworzenia nowego hasła, gdzie Pacjent musi utworzyć nowe hasło, z zastrzeżeniem, że hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedna litera, jedna cyfra i znak specjalny oraz powtórzyć nowe hasło we wskazanym polu;
  6) Po utworzeniu nowego hasła zgodnie z pkt 5), Pacjent zostanie przeniesiony do kolejnego pola, gdzie niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail (konieczne jest wpisanie co najmniej jednej powyższej danej we wskazanym polu);
  7) Po wpisaniu danych, o których mowa w pkt 6) należy użyć klawisza ZALOGUJ lub klawisza ENTER z klawiatury, a na podany numer telefonu lub adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny (w razie podania adresu e-mail i numeru telefonu kod weryfikacyjny zostanie przesłany na adres e-mail), natomiast Usługobiorca zostanie przeniesiony do pola weryfikacyjnego;
  8) Kod weryfikacyjny, o którym mowa w pkt 7) należy podać we wskazanym polu;
  9) Po wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego, o którym mowa w  pkt 8) należy użyć klawisza ZALOGUJ lub klawisza ENTER z klawiatury;
  10) Po zakończeniu powyższej procedury, Pacjent zostanie poinformowany o pomyślnym przebiegu Weryfikacji, a po kliknięciu w link „Pole logowania” zostanie przeniesiony do pola logowania. W przypadku korzystania z Aplikacji, procedura Weryfikacji musi zostać dokonana na Stronie dostępu.
 7. Logowanie – proces polegający na podaniu numeru Karty lub numeru PESEL we wskazanych polach i potwierdzeniu hasłem utworzonym w trakcje procesu Weryfikacji oraz na zaakceptowaniu mechanizmu reCaptche.
 8. Karta Stałego Klienta/Karta Dostępu do Usługi Wyniki On-line/Karta – plastikowa karta służąca do Weryfikacji Usługobiorcy na stronie dostępu do Usługi „Wyniki On-line”, posiadająca indywidulany numer, przekazana przez Usługodawcę lub Spółki z Grupy Diagnostyka w trakcje zlecenia badań laboratoryjnych.
 9. Hasło – indywidulane hasło przekazane Usługobiorcy razem z Kartą, niezbędne do wykonania Weryfikacji.
 10. PIN – indywidulany numer przekazany Usługobiorcy razem z Kartą, niezbędny do odzyskania hasła stworzonego w trakcje procesu Weryfikacji.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej Ustawa Prawo telekomunikacyjne.
 12. Kanał dostępu – połączenie poprzez sieć Internet z serwerem świadczącym Usługę „Wyniki On-line”.
 13. Usługa Wyniki On-line, zwana także Usługą – usługa wykonywana przez Diagnostykę poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne.

III. Zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi „Wyniki On-line”:

 1. Diagnostyka, w ramach zlecenia usługi wykonania badania diagnostycznego w Diagnostyce lub w Spółce z Grupy Diagnostyka, świadczy Usługę „Wyniki On-line”, polegającą na udostępnieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy wyników badań diagnostycznych wykonanych przez Diagnostykę lub przez Spółkę z Grupy Diagnostyka. Usługa „Wyniki On-line” dostępna jest:
 • pod adresem: https://csw.diag.pl/OrderViewer/
 1. Usługa „Wyniki On-line” świadczona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usługi „Wyniki On-line” są następujące:
 • komputer połączony z siecią Internet;
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
 • Adres e-mail lub numer telefonu;
  lub
 • Urządzenie mobilne  zawierające system operacyjny Android lub iOS z Aplikacją
 • Diagnostyka Plus;
 • Adres e-mail lub Numer telefonu;
 1. Diagnostyka dołoży należytych starań, aby korzystanie z Usługi „Wyniki On-line” było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Diagnostyka nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Usługi.
 2. Usługodawca zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie
  z Usługi „Wyniki On-line” wiąże się z normalnym, w takiej sytuacji, ryzykiem.
 3. Korzystanie z Usługi „Wyniki On-line” możliwe jest przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
 4. Wyniki niektórych rodzajów badań diagnostycznych ze względów formalnych nie są dostępne w ramach Usługi „Wyniki On-line”.

IV.Korzystanie z Usługi „Wyniki On-line”:

 1. Korzystanie z Usługi „Wyniki On-line” jest możliwe w następujący sposób:
  a) dostęp do wszystkich wyników badań Pacjenta wykonywanych we wszystkich laboratoriach Diagnostyki lub laboratoriach Spółek z Grupy Diagnostyka –  Centralny Serwer Wyników;
  b) dostęp do wyników badań Pacjenta z pojedynczego zlecenia;
  c) za pośrednictwem Aplikacji Diagnostyka Plus.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania Hasła, Numeru PIN oraz hasła ustawionego w trakcje procesu Weryfikacji w tajemnicy i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Diagnostyka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępu do Usługi „Wyniki On-line” przez osoby nieuprawnione, za wyjątkiem, gdy wynika to z zawinionego działania lub zaniechania Diagnostyki lub działania lub zaniechania osób, za pośrednictwem lub przy pomocy których Diagnostyka wykonuje swoje zobowiązania wobec konsumenta.
 3. Po 5-krotnym błędnym Logowaniu Usługobiorca zostanie przeniesiony automatycznie do pola „Problem z logowaniem”, gdzie będzie mógł odzyskać hasło ustawione w trakcje procesu Weryfikacji, zgodnie z pkt. 4 poniżej.
 4. W przypadku utraty hasła utworzonego w trakcie procesu Weryfikacji, Pacjent w zakładce „Problemy z logowaniem” po kliknięciu w link „Przypomnij hasło” ma możliwość odzyskania powyższego hasła, poprzez wybór następujących opcji (w zależności od posiadanych danych) i wykonanie wskazanych poniżej czynności:

a) Pacjent posiada numer Karty, Hasło oraz PIN:

 1. Po wybraniu niniejszej opcji i naciśnięciu klawisza Kontynuuj, Pacjent musi podać numer Karty oraz  PIN we wskazanych polach oraz utworzyć nowe hasło (hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym jedna wielka litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny).
 2. Po wpisaniu powyższych danych, należy zatwierdzić nowe hasło poprzez użycie klawisza USTAW NOWE.
 3. Po wykonaniu czynności wskazanych w pkt 2) powyżej, Pacjent musi  podać numer PESEL i użyć klawisza WYŚLIJ.
 4. Po zakończeniu procesu odzyskiwania hasła, Pacjent będzie miał możliwość logowania na podstawie nowego hasła.

b)    Pacjent podał adres e-mail do korespondencji oraz zna numer Karty:

 1. Po wybraniu niniejszej opcji i naciśnięciu klawisza Kontynuuj, Pacjent musi podać numer Karty lub numer PESEL.
 2. Po wpisaniu powyższych danych należy użyć klawisza WYŚLIJ.
 3. Na podany adres mailowy zostanie wysłany link (aktywny przez 10 min) do zmiany hasła,  który przenosi do pola „Zmiana hasła”.
 4. Pacjent musi podać nowe hasło (hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym jedna wielka litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny) i zatwierdzić je, używając klawisza  USTAW NOWE.
 5. Po zakończeniu procesu odzyskiwania hasła, Pacjent będzie miał możliwość logowania na podstawie nowego hasła.

c) Pacjent podał numeru telefonu do korespondencji i zna numer Karty:

 1. Po wybraniu niniejszej opcji i naciśnięciu klawisza Kontynuuj, Pacjent musi podać numer Karty lub numer PESEL.
 2. Na podany numer telefonu zostanie wysłane hasło tymczasowe, niezbędne do odzyskania hasła.
 3. Po otrzymaniu hasła tymczasowego, Pacjent musi  kliknąć w link „Powrót do logowania”
  i w wyznaczonych polach podać swój numer PESEL lub numer Karty, a w polu hasło należy podać otrzymane SMS-em hasło tymczasowe, a następnie użyć klawisza ZALOGUJ.
 4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3, Pacjent zostanie przeniesiony do pola służącego resetowaniu hasła (hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym jedna wielka litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny). Pacjent musi utworzyć nowe hasło.
 5. Po podaniu nowego hasła, Pacjent musi zatwierdzić je klawiszem USTAW NOWE.
 6. Po zakończeniu procesu odzyskiwania hasła, Pacjent będzie miał możliwość logowania na podstawie nowego hasła.

5. W przypadku Usługobiorcy nieposiadającego Karty Dostępu do Usługi „Wyniki On-line” lub problemów z logowaniem, ma możliwość skorzystania z Usługi „Wyniki On-line”w formie „Wyniki Badań z pojedynczego zlecenia”, która pozwala na uzyskanie dostępu do wyników badań na podstawie numeru zlecenia, bez względu na miejsce ich wykonania. Pacjent  w celu skorzystania z Usługi Wyniki on-line w w/w formie, powinien:

 • Wejść na stronę www.wyniki.diag.pl i wybrać sposób logowania „Wyniki Badań
  z pojedynczego zlecenia”;
 • W formularzu logowania wpisać numer zlecenia oraz datę urodzenia podaną przy zlecaniu badania oraz zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować;
 • Zatwierdzić mechanizm reCapche.
 1. Usługobiorca, w celu skorzystania z Usługi „Wyniki On-line” za pośrednictwem Aplikacji Diagnostyka Plus, musi wykonać, po zainstalowaniu aplikacji, Weryfikację na Stronie Dostępu. W razie utraty hasła stworzonego w trakcje procesu Weryfikacji, Pacjent ma możliwość odzyskania hasła zgodnie z  pkt. II ust. 4 niniejszego regulaminu.
 2. Usługa „Wyniki On-line” ma charakter wartości dodanej do badania diagnostycznego.
 3. Korzystający z Usługi „Wyniki On-line” ponosi następujące koszty:
 • Koszt będący ceną aktywacji Karty;
 • Koszt dostępu związany z Kanałem dostępu do Usług.
 1. Diagnostyka zwalnia Usługobiorcę z opłaty aktywacyjnej w wypadku pierwszego wydania Karty. W wypadku ponownego wydania Karty, koszt ten może wynosić 10 zł brutto.
 2. Okazanie Karty w punkcie pobrań uprawnia Usługobiorcę do zniżki 5% przy każdej następnej wizycie po wyrobieniu Karty.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi poprzez naciśniecie klawisza „Zakończ korzystanie z Usługi” (w zakładce Moje dane), po wcześniejszym wykonaniu Logowania do Centralnego Serwera Wyników.
 4. Skutki prawne zakończenia korzystania z zamówionej Usługi „Wyniki On-line” regulują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi i okoliczności faktyczne. Z zastrzeżeniem, że zaprzestanie korzystania
  z Usługi „Wyniki On-line” nie oznacza usunięcia przechowywanych przez Usługodawcę wyników badań.

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców:

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi „Wyniki On-line”, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Usługi „Wyniki On-line”:
  • ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
  • z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.
 3. Diagnostyka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usługi „Wyniki On-line”, jak również za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy i szkody przez nie wywołane.
 4. Diagnostyka nie ponosi również odpowiedzialności za:
  • problemy w funkcjonowaniu Usługi „Wyniki On-line”, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, takich jak m.in. wadliwe działanie sieci Internet, zakłócenia w działaniu sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania
   i łączy telekomunikacyjnych, których Diagnostyka przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec; chyba że problemy
   w funkcjonowaniu usługi wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób za pośrednictwem lub przy pomocy których Diagnostyka wykonuje swoje zobowiązania wobec konsumentów;
  • następstwa korzystania z Usługi „Wyniki On-line” przez Usługobiorcę niezgodnie
   z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • korzystanie przez Usługobiorców z Usługi „Wyniki On-line” w sposób sprzeczny
   z Regulaminem lub przepisami prawa;
  • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych okolicznościami, za które Diagnostyka nie ponosi odpowiedzialności, przy czym Diagnostyka ponosić będzie odpowiedzialność, jeżeli okoliczności te wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób, za pośrednictwem lub przy pomocy których Diagnostyka wykonuje swoje zobowiązania wobec konsumenta.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usługi „Wyniki On-line” w sposób zgodny
  z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania działań prowadzących do zachwiania stabilności systemów informatycznych Usługodawcy lub pogorszenia jakości świadczonej przez niego Usługi „Wyniki On-line”. W celu zachowania bezpieczeństwa, Diagnostyka przechowuje historię logowania Usługobiorcy.
 7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi „Wyniki On-line”,
  w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia.

VI.Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji ściśle związanych z wadliwym funkcjonowaniem Usługi „Wyniki On-line”. Złożenie reklamacji może nastąpić pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub poprzez formularz: https://diag.pl/pacjent/kontakt/wyniki-online/.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, numer karty lub numer zlecenia – w wypadku wyników z pojedynczego zlecenia);
  2. wskazanie problemu, w związku z którym składana jest reklamacja.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu i udzieli informacji pisemnie lub poprzez e-mail, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usług niezwiązanych przedmiotowo
  z korzystaniem z Usługi „Wyniki On-line”, takich jak: skanowanie antywirusowe komputera, instalacja sterowników drukarki, konfigurowanie parametrów łącza internetowego, testowanie poprawności pracy sprzętu komputerowego lub jego podzespołów, aktualizacja systemu operacyjnego.

VII. Polityka prywatności:

 1.  Diagnostyka  zapewnia poufność przesyłanych danych poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych oraz szyfrowania.
 2. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Usługobiorców
  i ochrony ich danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Diagnostyka Sp. z o.o. (KRS nr 0000381559), ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
 4. W wyniku współpracy Usługodawcy ze Spółkami z Grupy Diagnostyka polegającej na udostepnieniu on-line wyników badań laboratoryjnych, Administratorem danych są Spółki z Grupy Diagnostyka, w których osoby wykonały badania laboratoryjne. Diagnostyka przetwarza dane pacjentów Spółek z Grupy Diagnostyka wyłączenie w celu realizacji usługi „Wyniki on-line”.
 5. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych w celu nadzorowania przestrzegania przepisów ochrony danych. W celu kontaktu z nim, udostępnia się formularz kontaktowy pod adresem:  https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia korzystanie z niniejszej usługi.
 7. Przetwarzanie danych odbywa się w celu udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta
  w formie elektronicznej. Przetwarzanie danych odbywa w związku ze świadczeniem usług zdrowotnych, zarządzaniem tymi usługami, świadczeniem dostępu do wyników realizowanych badań. Zakres przetwarzanych danych i okres ich przechowywania wynika
  z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nim podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL,
  a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 8. Odbiorcami danych będą podmioty realizujące badania diagnostyczne w imieniu administratora danych, jak i podmioty obsługujące i serwisujące systemy informatyczne,
  w których dane osoby są przetwarzane.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu udostępnia się formularz kontaktowy:
  https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/.
 11. Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne
  z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony danych, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Po zakończeniu korzystania z Usługi „Wyniki On-line” przez Usługobiorcę, Diagnostyka nie będzie przetwarzać danych osobowych Usługobiorców, za wyjątkiem tych danych, które są:
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów lub umowy.

VIII. Ochrona praw własności intelektualnej:

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usługi „Wyniki On-line”,
  w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych, przysługują Diagnostyce oraz podmiotom, z którymi Diagnostyka zawarła stosowne umowy.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Diagnostyki jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Cookies:

 1. W trakcje świadczenia Usługi, Diagnostyka korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Pacjentów z przeznaczeniem polepszenia jakości korzystania ze Stron Dostępu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Pacjentów pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Pacjentów.
 5. Pacjenci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych systemu.
 7. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 8. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 9. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz
  w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Pacjentów (referer link),
 • informacje o przeglądarce Pacjenta,
 • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Strony Dostępu.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 3. Jeśli Pacjent nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki z zastrzeżeniem, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić,
  a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

X. Postanowienia końcowe:

 1.  Diagnostyka zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Usługobiorców.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Pacjentów i nie będą naruszały interesów;
  2. zmiany możliwości technicznych oraz
  3.  zmiany przepisów prawa;w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Diagnostykę usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
 3. Usługobiorcy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Diagnostykę indywidualnych umów dotyczących świadczenia Usługi „Wyniki On-line”, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

Szybki test anty-SARS-CoV-2 IgM/IgG

SZYBKI TEST Anty-SARS-CoV-2 IgM/IgG

Szybki Test anty-SARS-CoV-2 IgM/IgG jest badaniem serologicznym przeciwciał anty-SARS-CoV-2, które wykonuje się w próbce krwi włośniczkowej pobranej z palca pacjenta.
Badanie wykonywane jest przy użyciu metody immunochromatograficznej, oceniającej osobno obecność przeciwciał klasy IgM i IgG.

Wyniki nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub wykluczania zakażenia SARS-CoV-2, ani do informowania o etapie zakażenia.
Badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 nie powinny być wykonywane u osób, u których objawy infekcji lub kontakt z osobą zakażoną miał miejsce w okresie krótszym niż 7 dni. W tym czasie zalecany jest tylko test RT PCR, ponieważ przeciwciała mogły nie zostać jeszcze wytworzone przez organizm.

Wynik ujemny nie świadczy o braku infekcji i nie daje podstaw do jej wykluczenia. Może wystąpić u osoby zakażonej, w tzw. okienku serologicznym, czyli okresie po zainfekowaniu, kiedy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć przeciwciał odpornościowych lub w przypadkach, gdy czułość testu serologicznego jest niewystarczająca (zbyt niskie stężenie przeciwciał).

Wyniki dodatnie testu serologicznego są najpewniej spowodowane trwającą lub przebytą infekcją wirusem SARS-CoV-2, ale mogą być także spowodowane przebytą lub trwającą infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2, takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E. Aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2, należy wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT PCR.

Interpretacja wyniku anty-SARS-CoV-2 IgM/IgG

Badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 nie powinny być wykonywane u osób, u których objawy infekcji lub kontakt z osobą zakażoną miał miejsce w okresie krótszym niż 7 dni. W tym czasie zalecany jest tylko test RT-PCR, ponieważ przeciwciała mogły zostać jeszcze nie wytworzone przez organizm.


Wskazania do wykonania badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2.

1. Podczas epidemii - pacjent, który nie ma dostępu do badania RT-PCR, a miał pierwsze objawy infekcji
w okresie nie krótszym niż 7 dni lub miał kontakt z chorym co najmniej 10-12 dni wcześniej.

Wynik ujemny w obu klasach:

 • nie wyklucza COVID-19. Wskazane powtórzenie badania po okresie około 7 dni,

Wynik dodatni:

 • w klasie IgM sugeruje świeży kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Prawdopodobnie aktywny COVID-19. Niezbędna weryfikacja za pomocą metody Real Time RT-PCR. Do czasu uzyskania wyniku RT-PCR kwarantanna izolacyjna,
 • w klasie IgG może wskazywać kontakt z wirusem SARS-CoV-2 co najmniej 10-12 dni wcześniej. Prawdopodobnie przebyta, ale może już nieaktywna infekcja SARS-CoV-2. Zalecana jest weryfikacja za pomocą metody Real Time RT-PCR.

2. Pacjent obecnie zdrowy, który miał objawy infekcji w czasie epidemii. Objawy rozpoczęły się przed ponad 14 dniami, a ustąpiły co najmniej 7 dni temu.

Wynik ujemny:

 • nie wyklucza COVID-19, jednak istnieje małe prawdopodobieństwo infekcji. Wskazane powtórzenie badania za około 7 dni

Wynik dodatni:

 • w klasie IgM może sugerować świeży kontakt z wirusem SARS-CoV-2 lub obecność przeciwciał
  przetrwałych. Niezbędna weryfikacja za pomocą RT-PCR. Do czasu weryfikacji należy zachować
  kwarantannę izolacyjną,
 • w klasie IgG potwierdza kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Prawdopodobnie przebyta, ale już nieaktywna
  infekcja SARS-CoV-2. Zalecana jest weryfikacja za pomocą metody RT-PCR.

  3. Po zakończeniu epidemii – jako wskaźnik przechorowania u pacjenta bezobjawowego podczas epidemii.

Wynik ujemny:

 • nie wyklucza COVID-19, jednak istnieje małe prawdopodobieństwo infekcji,

Wynik dodatni:

 • w klasie IgM – może sugerować świeży kontakt z wirusem SARS-CoV-2 lub obecność przeciwciał przetrwałych. Niezbędna weryfikacja za pomocą RT-PCR. Do czasu weryfikacji należy zachować
  kwarantannę izolacyjną,
 • w klasie IgG - potwierdza kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Prawdopodobnie przebyta, ale już nieaktywna infekcja SARS-CoV-2.

UWAGA:
W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego na obecność przeciwciał anty SARS-Cov-2 w klasie IgM i IgG należy
postępować tak jak przy dodatnim wyniku w klasie IgM - wykonać test RT-PCR oraz zachować kwarantannę izolacyjną.
Obecność obydwu klas przeciwciał oznacza, że kontakt z wirusem może być na tyle świeży, że nie można wykluczyć
zakaźności pacjenta.
Dodatkowo obecność IgG świadczy o aktywacji układu immunologicznego i rozpoczętym procesie zdrowienia.

 

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest VITALABO - Laboratoria Medyczne sp. z o.o. z siedzibą przy ul. gen. Hallera 2E w Bydgoszczy, (kod pocztowy: 85-795).
Infolinia: 0 801 002 050.

2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. - RODO w celu realizacji usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:

a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;

b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

podwykonawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,

dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

5. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do zrealizowania celu, maksymalnie 20 lat.

7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

KLAUZULA INFORMACYJNA - OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRACĘ W VITALABO LABORATORIA MEDYCZNE Sp. z o.o.

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. gen. J. Hallera 2E. Infolinia: 0 801 002 050.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w sprawie ochrony swoich danych oraz realizacji swoich praw.

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wynikające z ogłoszenia. 

4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o świadczenie pracy.

5. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą usuwane bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wynikające z ogłoszenia, chyba że kandydat na stanowisko pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o..

9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą budowane żadne profile kandydatów.

10. Podanie danych zawartych w dokumentach jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy.

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane w nich zawarte nie będą przetwarzane.

KALUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:


1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. jest zarząd VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. gen. J. Hallera 2E.


2. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje zawierające dane osobowe.


3. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.


4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym zapisy z monitoringu stanowić będą dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.


5. Do monitoringu mają dostęp wyłącznie osoby, które są upoważnione przez Administratora do przetwarzania zawartych tam danych oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.


6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do przebywania na terenie VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o., w wyjątkowych sytuacjach może być gwarancją bezpieczeństwa podczas pobytu na monitorowanym terenie.


7. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Insepktor Ochrony Danych Osobowych: Anna Pałkowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 506 226 406

 

 

Podkategorie

Opinie klientów

W pełni profesjonalna obsługa, świetna atmosfera. Jestem bardzo zadowolony z laboratorium Vitalabo.
Adam Kowalski
pacjent