Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2008

Certyfikaty z uczestnictwa w programach zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (ILC/PT).

EQAS firmy BIO-RAD

COBJ w Diagnostyce Mikrobiologicznej

System Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych: SOWA-Med

EUROIMMUN - Institut für Qualitätssicherung Lübeck (Borrelia)