Wykonujemy wszystkie badania laboratoryjne

W pakietach badania tansze o 11%

Co tydzien pakiet z rabatem 20%

Polityka Jakości

Misją Laboratorium Centralnego znajdującego się w strukturze VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w oparciu o skuteczne i efektywne zarządzanie.

Ustalona Polityka Jakości jest realizowana poprzez:

 • utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 15189:2013 oraz wytycznymi PCA w zakresie laboratoriów medycznych,
 • spełnianie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, zaleceń towarzystw naukowych, norm oraz zasad etyki zawodowej,
 • stosowanie i wdrażanie najnowszych metod diagnostycznych z wykorzystaniem odpowiedniego wysokiej klasy wyposażenia pomiarowego,
 • dostosowanie oferty badań do potrzeb Klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych z zapewnieniem poufności i ochrony praw własności;
 • wykonywanie badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, które są właściwe do zamierzonego stosowania,
 • zapewnienie ciągłego rozwoju zawodowego personelu w celu zapewnienia odpowiednich kompetencji w odniesieniu do wykonywanych zadań,
 • monitorowanie wskaźników jakości zapewniających uzyskiwanie wiarygodnych wyników i realizację potrzeb klientów,
 • realizację działań korygujących i zapobiegawczych,
 • uczestnictwo w zewnętrznych programach kontroli jakości badań,
 • stałe utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania przy wykorzystaniu wyników okresowych przeglądów zarządzania i wszystkich stosowanych narzędzi oceny (auditów wewnętrznych itp.)
 • ciągłe doskonalenie jakości usług laboratorium w celu optymalnego wykorzystania zasobów personalnych, materialnych i finansowych;

Klauzula informacyjna - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest VITALABO - Laboratoria Medyczne sp. z o.o. z siedzibą przy ul. gen. Hallera 2E w Bydgoszczy, (kod pocztowy: 85-795).
Infolinia: 0 801 002 050.

2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. - RODO w celu realizacji usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:

a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;

b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

podwykonawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,

dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

5. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do zrealizowania celu, maksymalnie 20 lat.

7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2008

Certyfikaty z uczestnictwa w programach zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (ILC/PT).

EQAS firmy BIO-RAD

COBJ w Diagnostyce Mikrobiologicznej

System Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych: SOWA-Med

EUROIMMUN - Institut für Qualitätssicherung Lübeck (Borrelia)

LabQuality - HbA1c - 2017

Podkategorie